Ming Ming Hen Ai Ni with english Transaltion

Posted by SoRa | Posted in | Posted on 12:19 PM


明明很爱你 - ming ming hen ai ni
Fish Leong n Ping Guan有多少人在旁边
You duo shao ren zai pang bian
(There are a lot of people beside us)

我们都视而不见
Wo men dou shi er bu jian
(but we didn’t notice them)

彼此却忍不住地看几眼
bi chi que ren bu zu de gan ji yan
(each other can’t resist to look each other little eyes )

感觉强烈
Gan jue chiang lie
(Feelings strong crack)

一句微笑的方便
Yi jin bei xiao de fang bian
(Already give smile convenience)

已经暗示到极限
Yi jin an shi dao ji xian
(Has hinted to the limit)

没勇气的人犹豫的瞬间
Mei yong qi de ren you yu de shun jian
(No guts de people, Moment of doubts)

幸福就飘过面前
Xin fu jiu piao guo mian qian
(Happiness before drifting away)

我平凡无奇而你
Wo pin fan wu qi er ni
(I’m ordinary but you)

像灿烂星星
Xiang can lan xing xing
(Like brilliant stars)

让我担心
Rang wo dan xin
(Let me worry about)明明很爱你
Ming ming hen ai ni
(Obviously very love you)

明明想靠近
Ming ming xiang kao jing
(Obviously wants to get closer)

但是你的身边有人捧花总是拥挤
Dan shi ni de sheng bian you ren peng hua zong shi yong ji
(But the people around you it was always crowded)

我凭什么一一打败情敌
Wo ping shen mo yi yi da bai qing di
(What am I to do to defeat all my love enemies)

敢大声说要做你(我)的唯一
gan da shen suo yao zuo ni de wei yi (wo de wei yi)
(How dare to say out loud want be your(mine) the only)明明很爱你
Ming ming hen ai ni

明明想靠近
Ming ming xiang kao jing

为什么还要再浪费时间不把你(我)抱紧
Wei shen mo hai yao zai lang fei shi jian bu ba ni(wo) bao jing
(Why still waste the time not hold you (me) fast)

攻真心才是最厉害的武器
Kou zhen xin cai shi zui li hai de wu qi (oh baby)
(sincerity is the ultimate weapon)

我会拼命让你更满意
Wo hui ping ming rang ni gen man yi
(I will try my best to make you more satisfied desperately)

我平凡无奇而你
wo pin fan hu qi er ni

像灿烂星星
Xiang can lan xing xing

让我担心
Rang wo dan xin明明很爱你
Ming ming hen ai ni

明明想靠近
Ming ming xiang kao jing

但是你的身边有人捧花总是拥挤
Dan shi ni de sheng bian you ren pong hua zong shi yong ji

我凭什么一一打败情敌
Wo ping shen mo yi yi da bai qing di

敢大声说要做你(我)的唯一
gan da shen suo yao zuo ni de wei yi (wo de wei yi)明明很爱你
Ming ming hen ai ni

明明想靠近
Ming ming xiang kao jing

为什么还要再浪费时间不把你(我)抱紧
Wei shen mo hai yao zai lang fei shi jian bu ba ni(wo) bao jing

攻真心才是最厉害的武器
Kou zhen xin cai shi zui li hai de wu qi (oh baby)

我会拼命让你更满意
Wo hui ping ming rang ni gen man yi讲配不配太俗气
Jiang pei bu pei tai shu qi
(Say suit or not too vulgar)

说爱不爱要问心
Shuo ai bu ai yao wen xin
(Say love or not want ask heart)

爱由我们自己决定
Ai you wo men zhi ji jue ding
(Loved is decide by ourself)

不必理跌破谁的眼镜
bu pi li die puo shui de yan jing
(dun care whose spectacles drop and damage)

明明很爱你
Ming ming hen ai ni

明明想靠近
Ming ming xiang kao jing

但是你的身边有人捧花总是拥挤
Dan shi ni de sheng bian you ren pong hua zong shi yong ji

我凭什么一一打败情敌
Wo ping shen mo yi yi da bai qing di

敢大声说要做你(我)的唯一
Kan da shen suo yao zuo ni de wei yi (wo de wei yi)明明很爱你
Ming ming hen ai ni

明明想靠近
Ming ming xiang kao jing

为什么还要再浪费时间不把你(我)抱紧
Wei shen mo hai yao zai lang fei shi jian bu ba ni(wo) bao jing

攻真心才是最厉害的武器
Kou zhen xin cai shi zui li hai de wu qi (oh baby)

我会拼命让你更满意
Wo hui ping ming rang ni gen man yi
Thanks to yaw cheong, li ting, and winnie for parts of the translation =)

Comments (2)

why din ask me XD

wei, i oso got help u ler, u forget the title i help u translate de ah?????
blek

Related Posts with Thumbnails